top of page
baner fb 300.jpg

(For English, scroll below)

NO IT DOES NOT HAPPEN

Neopakovateľná premiéra nového pohybovo-tanečného diela z produkcie INSTITUT INSTITUT

 

Vstup voľný

 

Streda 29.3. I 19:00

Telocvičňa I Nová Cvernovka (Bratislava)

 

Minulosť nie je fixne uložená niekde v zákutí mozgu - je to živá, dýchajúca realita, ktorá nadobúda tvar, keď sa opakovane vraciame k vlastným príbehom. Naše spomienky nie sú doslovnou pravdou, ale sú, aspoň z časti, kreatívnou manipuláciou skutočnosti. Na každú spomínanú udalosť nášho života sa navrstvuje poleva snov, mýtov a prianí. A zakaždým, keď si nejakú spomienku predstavujeme, tak ju precvičujeme, upravujeme, pridávame detaily...

 

Performancia: Miriam Budzáková, Silvia Sviteková

Réžia, libreto: Tomáš Moravanský

Choreografia, tvorba: Miriam Budzáková, Tomáš Moravanský, Silvia Sviteková

Zvuková spolupráca: Panáčik

Kostýmy: Timotheé Chalamet

Produkcia: INSTITUT INSTITUT o.z.

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Partneri projektu: PlaST, Telocvičňa - Rezidenčné Centrum pre Tanec, Nová Cvernovka, Studio Alta Praha, REZI.DANCE Komařice.

 
 

 

 

(EN)

NO IT DOES NOT HAPPEN

Unforgettable premiere of a new movement-dance piece from INSTITUT INSTITUT production.

 

Free entry

 

Wednesday 29.3. I 19:00

Telocvičňa I Nová Cvernovka (Bratislava)

 

The past is not fixed somewhere in the corners of the brain - it is a living, breathing reality that takes shape as we revisit our own stories. Our memories are not literal truth, they are, at least in part, creative manipulations of fact. On top of every remembered event in our lives is layered a topping of dreams, myths and wishful thinking. And every time we imagine a memory, we rehearse it, editing it, adding details...

 

No it does not happen is a post-dance duet of reconstruction using the method of exclusion of space and time.

 

Performance: Miriam Budzáková, Silvia Sviteková

Director, libretto: Tomáš Moravanský

Choreography, production: Miriam Budzáková, Tomáš Moravanský, Silvia Sviteková

Sound: Panáčik

Costumes: Timotheé Chalamet

Production: INSTITUT INSTITUT

 

Supported from public funds by the Slovak Arts Council

Partners: PlaST, Telocvičňa - Rezidenčné Centrum pre Tanec, Nová Cvernovka, Studio Alta Praha, REZI.DANCE Komařice.

 
 

 

 

Poster basic A4.jpg

Poster by Tomáš Moravanský

bottom of page